Politik for beskyttelse af personoplysninger

1.    Dataansvarlig

Damgården er dataansvarlig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen i relation til registrering af personoplysninger som lejer af Damgården eller Vognporten, herunder personoplysninger registreret via hjemmesiden www.damgården3000.dk. 

Damgården

Løvdalsvej 8

3000 Helsingør

Mail.: http://www.damgaarden3000.dk

Se yderligere kontaktinformationer i afsnit 5.1.

2.    Damgårdens politik for beskyttelse af personoplysninger

Damgården lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være lejer af Damgården. Derfor behandler vi de personoplysninger, du giver os, og som vi registrerer om dig i forbindelse med dit leje af Damgården eller Vognporten, ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen. 

I dette dokument kan du læse, hvordan vi registrerer, behandler og opbevarer dine personoplysninger. 

3.    Hvilke oplysninger registrerer Damgården, og hvad bruges de til?

3.1.    Oplysninger i forbindelse med dit leje af Damgården eller Vognporten.
Vi registrerer de personoplysninger, du via lejekontrakt på hjemmesiden eller ved anden kontakt til DAMGÅRDEN selv angiver. 

Når du lejer Damgården eller Vognporten, registrerer vi kun de personoplysninger, som er nødvendige for at overholde reglerne i Helsingør Kommunes aftale mellem Damgården og Helsingør Kommune. Det vil være nogle af eller alle nedenstående personoplysninger: 

  • Navn, arbejdssted og -adresse, arbejdsmail og telefon

  • Evt. privatadresse, sekundær e-mail og sekundær telefon

  • Hvornår du har lejet faciliteterne

    Vi registrerer, behandler og opbevarer dine personoplysninger for at administrere og betjene dig medlem af Damgården og for at overholde gældende lovgivning. Nogle personoplysninger opbevares også for at imødekomme f.eks. kommunes ønske om statistik. 

  • 3.2 Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Formand, kasserer og bestyrer i Damgården
Formand, kasserer og bestyrer af Damgården, der har til opgave at betjene dig som lejer, har adgang til de registrerede personoplysninger og behandler dem i det omfang, det er nødvendigt for at administrere din leje af Damgården eller Vognporten eller for at overholde gældende lovgivning. 

It-leverandører
Damgårdens it-leverandører understøtter arbejdsgange ved at levere forskellige løsninger, som er med til at skabe en god og sikker administration og dermed en god oplevelse for dig. Damgården har databehandleraftaler med alle leverandører, der behandler personoplysninger, og vi holder øje med, at dine personoplysninger behandles og opbevares forsvarligt. 

4.    Hvordan og hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger? 

Ifølge lovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen, skal dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personoplysninger i it-systemer og aflåst arkiveringsskab med kontrolleret og begrænset adgang og på servere placeret i særligt sikrede lokaler. 

Personoplysninger opbevares så længe, det er nødvendigt for at administrere din tilknytning som lejer eller for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven. 

5.    Dine rettigheder

Som lejer af Damgården eller Vognporten har du i henhold til databeskyttelsesforordningen ret til indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig. Hvis disse er urigtige eller vildledende, kan du kræve dine personoplysninger berigtiget, slettet eller blokeret. 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger gøres til genstand for behandling. Du skal dog være opmærksom på, at behandling i langt de fleste tilfælde enten er krav, der følger af lovgivningen, eller nødvendig for, at du kan leje Damgården eller Vognporten. 

5.1.    Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide, hvilke oplysninger Damgården har registreret om dig, hvordan de behandles, eller hvis du ønsker dine data porteret, kan du skrive til Damgården: 

Damgården

Løvdalsvej 8
3000 Helsingør
mail: damgaardenhelsingor@gmail.com

6.    Klager over registrering og behandling af personoplysninger

Som dataansvarlig er Damgården underlagt databeskyttelsesforordningens bestemmelser om behandling af personoplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med, at databeskyttelsesforordningen overholdes. 

Oplever du, at Damgården krænker dit privatliv, kan du klage over Damgårdens praksis til Datatilsynet: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. 
1300 København K 
T: 3319 3200
F: 3319 3218

E: dt@datatilsynet.dk
W: www.datatilsynet.dk

7.    Ændringer til denne politik

Du kan altid se, hvornår Damgårdens politik for beskyttelse af personoplysninger er ændret og opdateret. Hvis vi laver væsentlige ændringer i politikken, bliver det oplyst med en synlig meddelelse på www.damgården3000.dk. 

Denne politik er senest opdateret den 17. maj 2018.