Lejebetingelser for Damgårdens festlokaler pr. 7. juli 2022

 

Lejebetingelser for Damgårdens festlokaler

 

 

Velkommen til Damgården, som udlejer lokaler på Damgården, i Vognporten samt Kontoret, i det omfang de ikke er optaget af foreningerne.

 

Vi vil bede dig om, at læse disse betingelser som du ved reservation, leje og betaling accepterer. Har du spørgsmål kan du ringe til formanden for Damgården på 26223013 mellem 9 og 10 på hverdage eller sende en mail på damgaardenhelsingor@gmail.com

 

Pris Damgården tilladt af brandmyndighedernes til højest 75 personer

Leje 1. dag kr. 3.000 samt depositum kr. 3.000 i alt kr. 6.000 - ekstra dag kr. 1.500 

 

Pris Vognporten tilladt af brandmyndighedernes til højest 30 personer

Leje 1. dag kr. 1.500 samt depositum kr. 1.500 i alt kr. 3.000 - ekstra dag kr. 750

 

Pris Kontoret-mødelokale med plads til 20 personer

Leje pr. dag kr. 1.000, samt depositum kr. 1.000 ekstra dag kr. 500 

 

Betaling:

Beløbet indbetales på Nordea Bank konto nr. 2255-0724754279 samtidig med afsendelse af lejekontrakten. Noter venligst Damgården/Vognporten/Kontoret samt lejedato på bankoverførslen og send kopi, screenshot eller foto sammen med lejekontrakten.

 

Depositum retur:

Depositummet returneres indenfor cirka 14 dage efter sidste lejedato, eventuelt modregnet erstatning for ødelagt inventar eller manglende oprydning/rengøring.

 

Afbestilling/Annullering:

Ved afbestilling mere end 6 måneder før den lejede dag, refunderes hele det indbetalte beløb (leje og depositum). Ved afbestilling senest 3 måneder før den lejede dag, tilbagebetales halvdelen af lejen samt hele depositummet. Ved afbestilling senere end 3 måneder før den lejede dag, tilbagebetales kun depositummet.

 

Ordensregler gældende for alle lokaler:

 

Ungdomsfester er ikke tilladt. Hvis denne regel omgås lukkes festen uden varsel og uden ansvar for Damgården. 

Lejer har det fulde ansvar for de lejede faciliteter og der anvendelse.

Faciliteterne skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen.

Lejer er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på de lejede faciliteter og inventar, forvoldt af lejer eller dennes gæster.

Lejer har pligt til uopfordret at oplyse om eventuelle skader.

Lejer er ansvarlig for eventuelle myndighedstilladelse der knytter sig til lejers arrangement.

Tobaksrygning er ikke tilladt.

Lokalet overdrages fra kl. 11 og afleveres senest kl. 9 den efterfølgende dag.

Lejeren jævnfør lejekontrakten skal selv være tilstede under hele arrangementet. Det er ikke tilladt, at videreudleje eller udlåne lokalerne til andre.

Døre og vinduer skal holdes lukkede.

Der er forbud mod brug af åben ild udendørs.

Indendørs er det forbudt at stille stearinlys og lignende i vindueskarmene.

Fyrværkeri er ikke tilladt.

Udlevering af kode til nøgleboks efter aftale. Lejeren skal ved modtagelse af festlokalet, påpege eventuelle fejl og mangler. Lejeren kan ikke reklamerer over fejl og mangler efter lejemålets påbegyndelse. 

Efter lejemålets udløb skal nøglerne lægges tilbage i boksen, senest kl. 9 den efterfølgende dag.

 

Parkering:

Parkering på gårdspladsen er forbudt ifølge Brandmyndighederne, dog er af og pålæsning er tilladt.

Der findes parkeringspladserne på begge sider af Damgården samt P-lommerne langs Løvdalsvej.

 

Musik:

På Damgården findes et lille musikanlæg, med 2 højtalere, eller der kan streames musik via Damgården Wifi. I Vognporten findes en soundboks hvor man kan streame musik via netværksdeling fra egen mobiltelefon.

Af hensyn til de 139 kolonihaver og naboer skal døre og vinduer lukkes når der spilles musik indendør. Det er ikke tilladt at spille musik udendørs.

 

Klager over støjende adfærd:

Hvis klager fra naboerne over høj musik og larmende gæster ikke straks imødekommes, kan Damgårdens bestyrelsen lukke festen uden yderligere varsel og ansvar.

 

Lejers klager over fejl og mangler:

Klager rettes til Damgårdens bestyrelse på damgaardenhelsingor@gmail.com som vil behandle klagen på næstkommende bestyrelsesmøde.

 

Aflevering af lokalet - rengøring:

Rengøringsartikler, opvaskemiddel, viskestykker og støvsuger er til rådighed, dog kun kost i Vognporten.

Toiletterne er udstyret med toiletpapir, sæbe og håndklæder.

Service vaskes og stilles på plads.

komfurer, kogeplader, ovne, ovnplader, kaffemaskiner samt termokander rengøres. 

Køle/fryseskabe tømmes og vaskes af. 

Opvaskemaskinerne tømmes og tørres af - Industriopvaskemaskinen tømmes ved at trække den lange smalle bundprop i midten af filteret op, og trykke på tømningsknappen, når den er tømt for vand, vaskes filteret som sidder under bundproppen og bunden tørres af med køkkenrulle og karklud . Lysestager må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

Toiletter samt håndvaske rengøres. 

Køkkenbordene afvaskes.

Bordene i Damgården afvaskes og stables på de 2 vogne og anbringes ved trappen. 

Stolene stables 8 ad gangen og anbringes ved trappen.

Bordene i Vognporten og kontoret afvaskes og stolene stables.

Alle gulve, i køkkener, gangene, trapperne og toiletterne støvsuges (fejes i Vognporten) og vaskes. Gulvspande, mopper og sæbe forefindes.

 

Affald:

Køkkenaffald tømmes i affaldscontainerne i gården, affaldsække er til rådighed.

Flasker ligges i flaskecontaineren bag Vognporten

 

Erstatningsansvar:

Hvis lokalerne ikke afleveres som nævnt herover, fratrækkes udgiften til rengøring fra depositummet. Knust service, ødelagt inventar, fjernelse af stearin, tyggegummi, cigaretskodder og andet, betales af lejer og fradrages i depositummet. Misbrug af brandslukkerne, kræver omfattende rengøring og i givet fald vil lejer blive påført en betydelig udgift på op til kr. 5.000,00 som opkræves udover depositummet.

Lejers eventuelle tab ved indbrud er ikke dækket af Damgårdens forsikring.

 

Persondataloven - Samtykkeerklæring:

Når du sender lejekontrakten, accepterer du samtidig at Damgården må opbevare de oplysninger du har givet os. Du har altid ved henvendelse, ret til at få slettet dine personoplysningerne.