Damgårdens medlemsforeninger

Foreningernes adgang

Damgården er et kommunalt ejet foreningshus, der i samarbejde med Helsingør Kommunes Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, administrerer fordelingen af foreningslokaler, til foreninger hjemmerehørende i Helsingør kommune. 

 

Målsætningen er

  • at styrke foreningsarbejdet i Helsingør Kommune.
  • at stille lokaliteter til rådighed for foreningsbaserede aktiviteter jf. folkeoplysningsloven.
  • at brugerforeninger via deres udpegede medlemmer af Damgårdens bestyrelse får mulighed for aktivt at styre og planlægge aktiviteter på Damgården.

 Folkeoplysende virksomhed

Lokalerne kan stilles til rådighed for foreninger, der er hjemmehørende i Helsingør Kommune i det omfang, lokaliteterne er ledige og findes egnede til det anviste formål.

 

Lokalerne skal — for foreninger, der af Kommunen er godkendt som fοlkeοplysende foreninger — stilles gratis til rådighed med lys, varme, rengøring og det udstyr, der normalt forefindes i lokalet. Damgårdens brugrhåndbog skal efterleves og reglerne skal overholdes.Følgende foreninger er pt. medlem af Foreningen Damgården:

HAVEFORENINGEN PINDEMOSEN

RIVA DARTKLUB

KRONBORG LINEDANCE

RAFLEKLUBBEN

FOTOKLUBBEN KRONBORG

 

 

BESTYRELSEN

 

Formand: Susan Antonsen, susan.antonsen@gmail.com Tlf. 26223013

Kasserer: Mette Lundvald, m.lundvald@stofanet.dk 

Næstformand: Susanne Nielsen, susnielsen58@gmail.com

Helsingør Kommune, Kulturudvalget:  Janus Kyhl (K)

1.revisor:  

2.revisor:

E-mail:  damgaardenhelsingor@gmail.com