Foreninger kan gratis bruge Damgårdens lokaler

 

Ejerforhold og drift af Damgården:

Damgården er et kommunalt ejet foreningshus, der driftes af en bestyrelse, som i samarbejde med Helsingør Kommunes Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, administrerer fordelingen af foreningslokaler, til foreninger hjemmerehørende i Helsingør kommune. 

I det omfang lokalerne ikke anvendes af Damgårdens medlemsforeninger, kan lokalerne lejes ud til møder, fester og andre arrangementer.

Damgården har ledig kapacitet til nye foreinger - henvendelse på mail: damgaardenhelsingor@gmail.com eller formandens tlf. 26223013 (formiddag).

 

Målsætningen er:

 

at styrke foreningsarbejdet i Helsingør Kommune.

at stille lokaliteter til rådighed for foreningsbaserede aktiviteter jf. folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten.

at brugerforeninger via deres udpegede medlemmer af Damgårdens bestyrelse får mulighed for aktivt at styre og planlægge aktiviteter på Damgården.

 

Folkeoplysende virksomhed:

Lokalerne kan stilles til rådighed for foreninger, der er hjemmehørende i Helsingør Kommune i det omfang, lokaliteterne er ledige og findes egnede til det anviste formål.

Lokalerne skal — for foreninger, der af Kommunen er godkendt som fοlkeοplysende foreninger — stilles gratis til rådighed med lys, varme, rengøring og det udstyr, der normalt forefindes i lokalet. Damgårdens brugerhåndbog skal efterleves og reglerne skal overholdes.Følgende foreninger er pt. medlem af Foreningen Damgården:
 

RIVA DARTKLUB

KRONBORG LINEDANCE

RAFLEKLUBBEN

FOTOKLUBBEN KRONBORG

 

 

BESTYRELSEN

 

Formand: Susan Antonsen, Rafleklubben, susan.antonsen@gmail.com Tlf. 26223013

Næstformand: Kronborg  Linedance, Susanne Nielsen, susnielsen58@gmail.com

Kasserer: Kronborg Linedance, Lisselotte Trier Dahlberg, gokkenass@stofanet.dk

Helsingør Kommune, Kulturudvalget:  Janus Kyhl (K)

E-mail:  damgaardenhelsingor@gmail.com