VELKOMMEN TIL DAMGÅRDEN I HELSINGØR

 

 
Kære foreninger, og lejere af festlokalerne læs her de sidste nye regler for genåbning efter Coronalukningen.
 

CORONA COVID-19

Helsingør Kommunes væsentligste retningslinjer for brug af Damgården og Vognporten, gældende fra 11. juni 2020 (den fulde tekst kan læses længere nede på siden).

Ved at tage lokalerne i brug erklærer du at have læst retningslinierne, og forpligter dig til at overholde dem.

Antal personer ved siddende arrangementer (1 deltager pr. 2 m2 gulvareal):

I Damgårdens festsal må der pt. højest opholde sig 47 personer, og i Vognporten højest 20 personer, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned.  

Desuden skal det sikres at der er:

Mindst 1 meters afstand mellem hver person (målt fra næsetip til næsetip).

Mindst 1 meters afstand mellem hver person (målt fra stolesædemidte til stolesædemidte).

Antal personer ved stående arrangementer (1 deltager pr. 4 m2 gulvareal):

I Damgårdens festsal må der højest opholde sig 24 personer og i Vognporten højest 10 personer, ved stående arrangementer.

Desuden skal det sikres at der er:

Mindst 2 meters afstand ved aktiviteter med kraftig udånding (fx. sang, foredrag, skuespil, dans mv.).

VASK DINE HÆNDER TIT ELLER BRUG HÅNDSPRIT

HOST ELLER NYS I DIT ÆRME

UNDGÅ HÅNDTRYK, KINDKYS OG KRAM 

BEGRÆNS DEN FYSISKE KONTAKT

SPRIT AF

HOLD AFSTAND OG BED ANDRE OM AT TAGE HENSYN

 

Susan Antonsen

Formand for Damgården

 
Helsingør den 11. juni 2020
Efter en konkret opmåling af hhv. Damgården og Vognporten, samt en konkretisering af, at tilstødende lokaler uden døre kan måles med må der under hensyntagen til alle andre nedenstående regler opholde sig 47 siddende personer i Damgårdens sal, samt 20 personer i Vognporten (hvor køkkenet nu er målt med).
 
På bestyrelsens vegne
 
 
Susan Antonsen
Formand
 
 
Helsingør den 10. juni 2020
 
Kære foreninger,
 
Hermed videresendt mail vedr. præcisering af reglerne for genåbning af foreningshuse fra Lisbeth Bohn/Helsingør Kommune d.d.
 
Som I kan læse i mailen herunder er der nu mulighed for at tillade adgang for 1 deltager pr 2 m2 gulvareal, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned. Hvilket betyder at der d.d. må være 44 personer i Damgården og 14 personer i Vognporten - ALTSÅ HVIS PERSONERNE PRIMÆRT SIDDER NED.
 
Mvh
 
Susan Antonsen
 
Fra: Lisbeth Bohn <lbo64@helsingor.dk>
Dato: ons. 10. jun. 2020 kl. 11.56
Emne: SV: Genåbning af foreningshuse
Til: susan.antonsen1958@gmail.com <susan.antonsen1958@gmail.com>
Cc: Katharina Thordis Raagaard <katra@helsingor.dk>
 

Kære Susan

 

 

I forlængelse af vores tlf. samtale i går er vi dykket længere ned i retningslinjerne.

 

 

I retningslinjerne for ”genåbning indendørs idræt og foreninger” er der mulighed for, hvor deltagere i det væsentlige sidder ned, at tillade adgang for 1 deltager pr. 2 m2. gulvareal.

 

Det skal fortsat sikres at der er min. 1 meter ml. hver person (næsetip til næsetip), når de sidder.

Det kan være en fordel at indrette med opstilling i rækker frem for ansigt til ansigt kontakt.

 

Derudover skal der skabes ekstra 2 meters afstand til den person, der taler/præsenterer.

Man kan evt. bede den der skal tale/præsentere til hele forsamlingen, om at gå ned for enden af lokalet og tale.   

 

Det er en konkret vurdering i foreningen om det er et arrangement hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned.

 

Uddrag fra retningslinjer:

 

 Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgangI lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal.Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Den konkrete maksimumkapacitet, herunder ift. gulvareal pr. person, fastsættes ud fra en konkret vurdering

 

Retningslinjernes fulde tekst

Link: https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger_-_7._juni_faelles_retningslinjer_.pdf

 

Hilsen

Lisbeth

 

Med venlig hilsen
Lisbeth Bohn
Fuldmægtig

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation
Stengade 59
3000 Helsingør


Helsingør Kommune

Helsingør 10. juni 2020
 
Damgårdens bestyrelse har modtaget nedenstående mail fra Lisbeth Bohn, Helsingør Kommune, vedr. genåbning af Damgården, gældende pr. 9. juni 2020.
 
Der er pt. flg. 4 regler der især gør sig gældende:
1) At håndsprit på 70-85 % er tilgængelig
2) max 50 personer
3) 1 meters afstand mellem hver person
4) max 1 person pr. 4 m2. Denne regel er vi i tvivl om er fortolket rigtigt, og vi har derfor bedt kommunen om at tjekke med myndighederne om det kan være rigtigt.
 
For foreningerne betyder det indtil videre at der i Damgården max må opholde sig 22 personer (mål 6,3 meter X 14 meter  = 88,2 m2  : 4  personer = 22,2 personer) og Vognporten max 7 personer (mål 4,8 X 6 = 28,8 m2 : 4 personer = 7,2 personer). 
 
Alle foreninger er selv ansvarlig for at reglerne i Lisbeth Bohn/Helsingør Kommunes mail herunder efterleves.
 
På Foreningen Damgårdens vegne
 
 
 
 
Susan Antonsen
Formand

 

Fra: Lisbeth Bohn <lbo64@helsingor.dk>
Dato: tir. 9. jun. 2020 kl. 15.55
Emne: Genåbning af foreningshuse
Til: susan.antonsen1958@gmail.com <susan.antonsen1958@gmail.com>
Cc: damgaardenhelsingor@gmail.com<damgaardenhelsingor@gmail.com>


 

Fmd. Damgården

 

Kære Susan

 

 

Så kom der grønt lys for genåbning af foreningshusene til glæde for alle, som har måtte lægge foreningsaktiviteter på hylden i snart 3 mdr.

Det er naturligvis en forudsætning for åbning, at I kan efterleve myndighedernes retningslinjer og implementerer procedurerne, så brugerne kan føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne.

Vi anbefaler derfor det enkelte foreningshus til selv, at vurdere, hvornår I er klar til åbning. Vi står gerne til rådighed med sparring og vejledning. 

 

Det er vigtigt at I orienterer alle foreninger der benytter Damgården og Vognporten om retningslinjerne, inden de vender tilbage til deres aktiviteter i husene.

 

Her følger de vigtigste generelle forudsætninger og retningslinjer for åbning.  

 

Forud for genåbning skal foreninger, institutioner mv. sikre, at rammerne for at efterleve alle sundhedsmyndighedernes vejledninger vedrørende afstandskrav for den enkelte, 

hygiejne m.v. er på plads, at retningslinjerne er synlige ved opslag eller plakater, samt at der er håndsprit (70-85% alkohol) tilgængeligt.

Foreningens ledelse skal løbende monitorere den gradvise genåbning.

 

·         I lokalet må max. være 1 person pr. 4 m2.

·         Indendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer

·         Min. 1 meters afstand ml. personer (målt fra stolesædemidte – stolesædemidte)

·         Ved kraftig udånding  (sang, foredrag, skuespil mv.) 2 meters afstand fra aktør til aktør og fra aktør til publikum

·         Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer (dørhåndtag, vandhaner, kontakter, gelændre mv.) Undgå fælles håndklæder.

·         Fælles redskaber/remedier rengøres mellem hver bruger.

 

Generelle retningslinjer:

 

·         Frivillige/brugere med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid19 ikke udfører frivilligt arbejde i foreningen

·         På foreningernes hjemmesider informeres om risiko og at der skal udvises forsigtighed

·         Tilgængelighed til vand og sæbe el. håndsprit

·         Afstandsafmærkninger/adskillelse

·         ALLE brugere/foreninger skal oplyses om Sundhedsstyrelsens anbefalinger

·         Brugere må IKKE møde op hvis tegn på symptomer

·         Ophængning af diverse informationsmateriale i lokaler og ved indgange

 

Plakater til print og ophæng:

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/SST_Corona_A4_print-V2.ashx?la=da&hash=8FF9E998D9C156DCEA3FB4813408321D1304C4C6

 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Syg/Sygdom_A4_farve_tilgaengelig.ashx?la=da&hash=1DFDA99CCF9BCAF9604F4826665394561A6B94D3

 

Damgården

Udlån af lokaler til foreningsaktiviteter er omfattet af Kulturministeriets retningslinjer for genåbning /indendørs idræt og foreninger – 7. juni fælles retningslinjer.

 

Ny opdateret 7. juni:

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger_-_7._juni_faelles_retningslinjer_.pdfXXX

 

·         I lokalet må max. være 1 person pr. 4 m2.

·         Indendørs aktiviteter kan foregå i grupper af maksimalt 50 personer

·         Min. 1 meters afstand ml. personer (målt fra stolesædemidte – stolesædemidte)

·         Ved kraftig udånding  (sang, foredrag, skuespil mv.) 2 meters afstand fra aktør til aktør og fra aktør til publikum

·         Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, og oftere ved mange berøringer (dørhåndtag, vandhaner, kontakter, gelændre mv.) Undgå fælles håndklæder.

·         Fælles redskaber/remedier rengøres mellem hver bruger.

Retningslinjerne, omhandler alene udlån af lokaler til foreningsaktiviteter.

Kommunen henviser til retningslinjerne og anbefaler, at Damgården ligeledes selv orienterer sig i de relevante retningslinjers fulde tekst.

 

Selskabsudlejning:

 

Vi er i gang med at undersøge retningslinjer for selskabsudlejning som er et område der henhører under forskellige ministeriers retningslinjer.

Vi anbefaler derfor at bestyrelsen i første omgang åbner for foreningslivet.

Bestyrelsen  tager stilling til om den er klar til at åbne for private fester på nuværende tidspunkt, med det ansvar der følger mhp. at sikre at lejer overholder alle retningslinjer?

Evt. selv tager kontakt til bl.a. Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide på 72 20 00 34.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/har-du-spoergsmaal/2f97031b-d3cb-4a0b-9337-aba8203c183d/

 

Ved privat fest i off. lokale gælder pt. bl.a.:

 

Forsamlingsforbud over 50 personer

Max 1 person pr. 4 m2.

Udlejer/bestyrelsen sikrer at selskabet overholder alle retningslinjer.

Festen skal slutte kl. 24.

(Ved mit fravær kan I kontakte min kollega Katharina Thordis Raagaard mail:katra@helsingor.dk )

 

 

Skal du holde fest, kursus eller er I en forening der mangler et lokale, så er Damgården måske stedet!

 

Damgården er en gammel, trelænget gård i naturskønne omgivelser i udkanten af Helsingør by. Damgården, består af et stort festlokale med tilhørende køkken samt flere mindre selvstændige lokaler. På området ligger desuden Vognporten som er et lille selvstændigt hus, bestående af et større rum ved siden af et mindre køkken, med toilet på 1. sal.


Damgården er et kommunalt ejet forsamlings- og foreningshus, som i det daglige administreres af en bestyrelse, der er udpeget af medlemsforeningerne. Bestyrelsen har en brugsaftale med Helsingør Kommunes Center for Kultur, Idræt og Medborgerskab, som regulerer hvad medlemsforeningerne skal og må. Nye foreninger kan optages efter godkendelse i såvel Damgårdens bestyrelse samt Helsingør Kommune. 

 

Har du brug for et festlokale?
Lokalerne på Damgården kan lejes af såvel foreninger, firmaer og private i det omfang de er ledige. Se i kalender.

 

 

Besigtigelse af lokalerne

Telefonisk henvendelse til 29 82 71 09 mandag til torsdag mellem

kl. 15:00 og 18:00 eller mail:damgaardenhelsingor@gmail.com

 

Eller du kan bestille lokaler, under punktet Bestilling.

opdateret 12. juni 2020

Til foreninger

Foreningen Damgården har pt. 5 foreninger tilknyttet, men plads til flere. Hvis Jeres foreningsaktiviteter, de ledige tider og Damgårdens lokaler passer Jer, er I velkomne til at kontakte os for besigtigelse. Se: Foreningshuset.

 

Vognporten med hjertestarter

Damgården har fået opsat en hjertestarter. Hjertestaren sidder på Vognporten.
 

Dataforordningen

Damgården har registreret de oplysninger, du har opgivet i forbindelse med din leje af Damgården eller Vognporten med lejekontrakt og oplysninger om eventuel bopælsadresse og telefonnummer. Persondata registreres, behandles og opbevares i overensstemmelse med Damgårdens politik for beskyttelse af persondata herunder persondataforordningen.